شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ ازدواج بايد آسماني باشه يعني اينکه براي ازدواج بايد هم پسر هم دختر ملاک هايي رو در نظر بگيرن مثلا يکي از مهمترين ملاک هااين هست که خيلي بايد توجه بهش بشه، دختر بايدپسري رو انتخاب کنه که اون رو بهشتي کنه و پسر هم بايد دختري رو انتخاب کنه که اون رو بهشتي کنه حالا جا داره بگم که اگه اين ملاک رو در نظر بگيري يعني تمام ملاک هارو در نظر گرفتي پس ميتوني با اين ملاک به اهدافت دست پيدا کني و...
و در کنار اين ملاک بالا، بايد بگم که ميشود به هدف اصلي ازدواج که از نظر من اين هدف رسيدن به آرامش و رساندن به آرامش هست رسيد
تسبیح دیجیتال
بحث ان لاين
رتبه 0
0 برگزیده
63 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بحث ان لاين عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top