شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ سليمان باش و دستور بده! به خشمت بگو: برو اون طرف وايستا! برو و بر سر تکبرم خالي شو! به قهرت بگو: شما بفرماييد و بين من و جناب دروغ قهر برقرار کنيد! به ديو درونت قاطعانه بگو: نـــــــــه!، من غلام ِ تو نيستم؛ تو غلام مني. مانند سليمان نبي، مُـلکِ وجودت را فرمانروايي کن..... (الهي قمشه اي)
ساعت ویکتوریا
بحث ان لاين
رتبه 0
0 برگزیده
63 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بحث ان لاين عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top